V NDK – Informator

Informator porządkowo – organizacyjny 5 NDK

 1. Msza św. w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie rozpocznie się o godz. 20:00. Po jej zakończeniu ok. godz. 21:00 planuje się rozpoczęcie wymarszu na trasę 5 NDK.
 2. Opuszczenie kościoła we wcześniej przez Organizatora przydzielonych e-mailowo Grupach następować będzie kolejno w odstępach czasowych ok. 5 min. ( nie wychodzimy z kościoła indywidualnie). Sygnałem do wyjścia Grupy o konkretnym numerze będzie wezwanie tzw. Wyprowadzającego Grupę. Osoby przypisane danej Grupie winny natychmiast kierować się do wyjścia z kościoła.
 3. Po wyjściu z kościoła Grupa pod przewodnictwem tzw. Wyprowadzającego Grupę maszeruje razem ulicami Ścinawy, aż do opuszczenia granic miasta.
 4. Po opuszczeniu granic miasta Uczestnicy NDK, którzy wybrali wariant samodzielnego przemierzania trasy w rozproszeniu przestają stanowić jedną Grupę poruszając się każdy samodzielnie: pojedynczo lub w małych grupkach w wybranym przez siebie tempie. Zakłada się, że tak dojdzie do naturalnego rozciągnięcia stawki wszystkich Uczestników wzdłuż trasy(zaleca się utrzymywanie odległości od poprzedzającej nas osoby/grupki na zasięg wzroku). Wzdłuż całej trasy w odstępach będą szli też przedstawiciele Organizatora do których będzie się można, w sytuacjach uzasadnionych, zwracać się o pomoc.
 5. Wyjątkiem jest Grupa Uczestników NDK, którzy wybrali wariant przemierzania trasy w Grupie zwartej. Ta Grupa zostanie wezwana do opuszczenia kościoła jako ostatnia. Po wyjściu z kościoła nastąpi sprawdzenie obecności w/g listy przez osobę Przewodnika i następnie Uczestnicy z tej Grupy będą się razem poruszać po całej długości trasy za Przewodnikiem. W tej Grupie będzie niesiony wspólnie przez kilka osób duży krzyż (zmiany osób niosących następują w/g potrzeb).
 6. Na trasie nie będzie wyznaczonych stałych miejsc stacji Drogi Krzyżowej. Każdy z Uczestników przemierzających samodzielnie trasę sam decyduje kiedy przechodzi do indywidualnych cichych czytań rozważań kolejnej stacji (wówczas nawet idąc razem w małych grupkach – uczestnicy mogą być na różnym etapie rozważań, gdyż są one odczytywane w ciszy tak, aby nie dekoncentrować innych i rozważane przez każdego indywidualnie).
 7. Uczestnicy Grupy ostatniej przemierzającej razem trasę czytają rozważania również indywidualnie i cicho, ale w tym samym czasie zatrzymując się. Sygnałem do tego będzie każdorazowo ustawienie niesionego wspólnie krzyża pionowo. Po zakończeniu czasu na ciche czytanie następuje kontynuacja wędrówki w poprzedni sposób.
 8. Wcześniej na trasę wyjdzie służba Organizatora tzw. przednia straż NDK, która będzie dokonywać bieżącego znakowania trasy „świetlikami” w miejscach wcześniej do tego wytyczonych. Pielgrzymkę wszystkich Uczestników NDK zamykać zaś będzie tylna straż NDK. Osoby z tych obu straży dodatkowo prócz kamizelek z logo Mężczyzn św. Józefa będą miały biało-czerwone opaski. Bezwzględnie nie wolno wyprzedzać przedniej straży NDK (brak oznakowania trasy).
 9. Zachęcamy, aby wchodząc w granice miasta Lubina nie kierować się bezpośrednio do swoich domów, ale trasę w milczeniu zakończyć indywidualnie pod krzyżem misyjnym przy kościele św. J. Bosko. Będzie tam możliwość zapalenia i pozostawienia otrzymanego znicza – jako lampionu symbolizującego nasze dalsze czuwanie w okresie postu. Dla każdego z Uczestników NDK Organizator zakupi po jednym zniczu (białe dla kobiet, czerwone dla mężczyzn). Będzie można je odebrać u Wyprowadzającego Grupę zaraz po wyjściu na trasę, po zakończeniu mszy św.
 10. Na całej trasie, począwszy od zaproszenia przez Wyprowadzającego Grupę na trasę, aż do pokłonu pod krzyżem misyjnym przy kościele św. J. Bosko wszystkich bez wyjątku Uczestników NDK obowiązuje Reguła Absolutnego Milczenia. Zalecamy też unikanie sytuacji wchodzenia w jakąkolwiek relację z drugim człowiekiem (kontakt fizyczny i wzrokowy, wzajemne poczęstunki itp.) bez wyraźnego powodu, dlatego warto mieć odrębny – przez siebie tylko niesiony ekwipunek (picie, jedzenie, etc.).
 11. Zachęcamy, aby każdorazowo po odczytaniu rozważań przed przejściem do kontemplacji Uczestnik wypowiedział w duchu powtarzającą się swoją prośbę o owoc miły Bogu mający wypływać z tej konkretnej stacji. Będzie ona momentem świadomego stawania przed Bogiem.
 12. Na trasie oznaczonej na mapie dostępnej na stronie oznaczone zostały miejscowości do których można dojechać samochodem celem odbioru osoby, która podejmie decyzję o rezygnacji. Przypomina się jednak, że każdy z uczestników winien we własnym zakresie zabezpieczyć sobie „odwrót”. Może to uczynić zapoznając się wcześniej z tymi właśnie oznaczeniami.
 13. Zwracamy uwagę, że dla większej ascezy i zachowania milczenia w przeciwieństwie do poprzedniej NDK nie będzie w tym roku miejsc wyznaczonych na wspólny odpoczynek, ani miejsc serwujących gorące napoje. Należy więc sobie zabezpieczyć je we własnym zakresie.
 14. Przypominamy, że zgodnie z zaakceptowanym Regulaminem oświadczenie dotyczące osób nieletnich należy złożyć na ręce Organizatora przy wejściu do autobusu, a osoby niekorzystające z transportu zorganizowanego winny je dostarczyć przed rozpoczęciem mszy św.(druki do wypełnienia można pobrać ze strony)
 15. Podajemy, że będzie można we własnym zakresie zaopatrzyć się w rozważania pobierając je ze strefy poświęconej 5 NDK w dostępnej formie.
 16. W razie niejasności i dodatkowych pytań – proszę je kierować do Organizatora przez „kontakt” na stronie: www.mezczyzniwlubinie.pl

Dodaj komentarz