Bóg jest miłością

Bóg jest miłością
allaboutgod.com/polish

Bóg jest miłością: W jaki sposób definiujemy miłość?
„Bóg jest miłością”, ale jak my ją definiujemy? Słownik American Heritage definiuje miłość jako „silne, intensywne uczucie do drugiej osoby ze względu na więzy rodzinne lub osobiste.” Często to “intensywne uczucie” wypływa z atrakcyjności seksualnej tej drugiej osoby. Kochamy innych lub mówimy, że kochamy innych, kiedy są dla nas atrakcyjni i sprawiają, że czujemy się dobrze. Zauważ, że kluczowym słowem w definicji słownikowej jest “ze względu na”. To stwierdzenie pokazuje, że kochamy warunkowo; innymi słowy, kochamy kogoś ponieważ on/ona spełnili warunki, które są wymagane przez nas aby obdarzyć ich miłością. Ile razy słyszałeś/ słyszałaś stwierdzenie: “Kocham cię, ponieważ jesteś bardzo miły” lub “Kocham cię, ponieważ troszczysz się o mnie albo “Kocham cię, ponieważ mogę się przy tobie śmiać”?

Nasza miłość jest nie tylko warunkowa lecz także zmienna. Kochamy ze względu na uczucia lub emocje, które zmieniają się z minuty na minutę. Wskaźnik rozwodów w dzisiejszych społeczeństwach jest bardzo wysoki, ponieważ mężowie i żony przypuszczalnie przestają się kochać lub „odkochują się”. Przechodzą przez trudny okres w swoim ma??żeństwie i już dłużej nie “odczuwają” miłości do współmałżonka, wiec się poddają. Najwyraźniej słowa przysięgi małżeńskiej mówiącej: “dopóki śmierć nas nie rozłączy” dotyczy najwidoczniej śmierci ich miłości do współmałżonka, a nie śmierci fizycznej.

Czy ktokolwiek może pojąć “bezwarunkową” miłość? Wydaje się, że miłość, którą rodzice mają do swoich dzieci jest bliska miłości bezwarunkowej. Kochamy nasze dzieci w czasie trudnym i łatwym, i nie przestajemy kochać ich kiedy nie dorastają do oczekiwań jakie mieliśmy względem nich. Podejmujemy decyzję, aby kochać swoje dzieci, nawet jeśli nie dają nam powodów do miłości; czy też nasza miłość nie wygasa kiedy „nie czujemy”, że je kochamy. Jest to podobne do Bożej miłości do nas, ale bardziej doskonałe, ponieważ Boża nieskończona miłość przewyższa ludzkie pojmowanie miłości, i czasami Boża miłość jest zbyt trudna dla nas do zrozumienia.

Bóg jest miłością: Jak Bóg definiuje miłość?
Biblia mówi nam, ze “Bóg jest miłością” (1 Jana 4:8). Ale jak możemy rozumieć tą prawdę? W Biblii znajdziemy wiele wersetów, które podają nam definicję miłości. Najbardziej znaną znajdziemy w Ew. Jana 3:16: „Albowiem tak Bóg świat umiłował, ze Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miął życie wieczne.” A wiec jednym ze sposobów na jakie Bóg definiuje miłość jest dawanie. Jednakże, co Bóg dał (a właściwie ”Kogo” Bóg dał) nie było prezentem zapakowanym w ładny papier; Bóg poświęcił swojego jedynego Syna, aby ci, którzy uwierzą w Niego, nie spędzili wieczności w oddzieleniu od Niego. To jest niesamowita miłość, ponieważ my jesteśmy tymi, którzy sami wybrali separację od Boga popełniając grzechy. Jednak sam Bóg usuwa to “oddzielenie” składając osobistą ofiarę, a to czego oczekuje od nas to przyjęcie jego daru miłości.

Innym wspaniałym wersetem mówiącym o Bożej miłości jest ten z Rzymian 5:8: „Bóg zaś daje nam dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” W tym wersecie, podobnie jak w Ew. Jana 3:16, nie znajdujemy żadnych warunków Bożej miłości do nas. Bóg nie mówi, “jak tylko oczyścisz się z brudu swoich uczynków, będę cię kochał”, nie mówi też, “poświecę swojego Syna, jeśli obiecasz mi, że mnie pokochasz”. W Rzymian 5:8 znajdujemy cos zupełnie innego. Bóg chce abyśmy wiedzieli, że Jego miłość jest bezwarunkowa, że posłał swojego Syna aby umarł za nas, gdy wciąż byliśmy grzesznikami. Nie musimy się wcześniej oczyścić, nie musimy nic obiecywać Bogu zanim będziemy mogli doświadczać jego miłości. Jego miłość do nas zawsze istniała i z powodu tego On złożył ofiarę, zanim my uświadomiliśmy sobie, że potrzebujemy jego miłości.

Bóg jest miłością: Jest ona bezwarunkowa
Bóg jest miłością i Jego miłość jest zupełnie inna niż nasza ludzka. Boża miłość jest bezwarunkowa, nie bazuje na uczuciach. On kocha nas nie z powodu tego, że jesteśmy tacy wspaniali czy z powodu tego, że sprawiamy, że On czuje się lepiej. On kocha nas ponieważ jest miłością. On stworzył nas, abyśmy mogli żyć w relacji przepełnionej miłością i On poświęcił swojego Syna (który również chętnie za nas umarł) aby odnowić tę więź.

Bóg jest miłością: Jak powinniśmy definiować miłość?
Kiedy czytamy w Piśmie Świętym, że „Bóg jest miłością”, to nie mówi nam, że Bóg przepełniony jest ciepłym, mglistym uczuciem miłości. Autorzy Pisma nie mówili, że w naszej ograniczonej formie ludzkiej miłości odnajdziemy Boga. Wcale nie, w rzeczywistości kiedy czytamy w Biblii, że Bóg jest miłością, to oznacza to, że Bóg definiuje miłość. I kiedy mówimy, ze Bóg definiuje miłość, nie mamy na myśli, że czyni to jak Słownik Webstera– rozumiemy, że Bóg sam jest definicją miłości. Nie możemy mówić o miłości bez udziału Boga. Bez względu na to jak bardzo będziemy się starać zdefiniować miłość, to jednak nie będziemy w stanie tego uczynić bez znajomości Bożej miłości. W gruncie rzeczy oznacza to, że nasza ludzka definicja miłości jest nieprawdziwa.

Bóg jest stworzycielem wszystkiego i w swojej naturze jest miłością. Bóg mówi, że miłość jest bezwarunkowa i gotowa do poświęce??, nie bazuje na uczuciach, dlatego też, miłość nie jest “silnym uczuciem… ze względu na więzi rodzinne czy osobiste.” Aby w pełni rozumieć prawdziwą miłość i aby być w stanie prawdziwe kochać innych, musimy znać Boga i jesteśmy w stanie to uczynić poprzez bliską, osobistą więź z Nim. I możemy mieć taką osobistą więź z Bogiem przez złożenie naszego zaufania w Jezusie Chrystusie, który był Bożą ofiarą miłości dla nas.

Bóg jest miłością: Prawdziwą miłość poznajemy tylko poprzez więź z Nim
Bóg jest miłością! Jako taka, prawdziwa miłość – Boża miłość – Może być podsumowana następującym fragmentem Pisma: ”Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego Jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować” (1 Jana 4:7-11).

Jeśli chcesz doświadczyć tej miłości – prawdziwej miłości – poznaj Boga. On jest gotowy aby wylać swoją miłość na ciebie, On chce nauczyć cię jak kochać innych w taki sposób jak On kocha ciebie.