Misja mężczyzny

„Z owocu człowieka prawego wyrasta drzewo życia,
mądry jest ten, kto kształtuje dusze.”
(Prz. 11, 30)

Duchu Święty, umocnij naszą męskość, wzmocnij nasza odwagę, byśmy na wzór Świętego Józefa brali odpowiedzialność za tych, których Bóg powierzył naszej opiece, byśmy prowadzili ich do Boga, chronili i zaopatrywali.

Amen