mężczyźni św. Józefa

IV Nocna Droga Krzyżowa

IV Nocna Droga Krzyżowa już za nami!

Informujemy, że z woli Bożej wzięło w niej udział blisko 150 osób.

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom determinacji i wytrwałości w pokonywaniu tegorocznej trasy NDK.

 

Ufamy, że był to czas łaski spędzony w bliskości z naszym Panem Jezusem Chrystusem, dlatego otwieramy
przestrzeń dla złożenia świadectw, aby w nich powtórnie został
uwielbiony nasz Bóg.

 

Zachęcamy też do składania swoich opinii, uwag, sugestii i propozycji dotyczących aspektów organizacyjnych przez zakładkę „Kontakt”. Zostaną one przez nas jako organizatorów przeanalizowane i wykorzystane przy organizacji kolejnej NDK.

Zapraszamy serdecznie do udziału
w IV Nocnej Drodze Krzyżowej !

Przestrzegamy jednocześnie, że obie trasy tegorocznej NDK są bardziej wymagające od tych z lat ubiegłych ze względu zarówno na wydłużenie dystansu jak i trudny grząski i błotnisty teren na wielu odcinkach.

 

Upłynął termin przyjmowania zapisów !

Zgłoszenia do uczestnictwa w 4 NDK zostały zamknięte !

 

Zaplanowaliśmy IV NDK na noc z dnia 23/24.03.2018 r. Tradycyjnie poprzedzi ją msza św. tym razem – w kościele p. w. św. Jana Bosko w Lubinie. Rozpoczęcie mszy św. zaplanowano na godz. 20:00. Tym razem zmieniamy kierunek i wychodzimy z Lubina kierując się na Golgotę, która dla jednych będzie umiejscowiona w Chocianowie, dla innych w Bolesławcu – w zależności od wyboru wariantu trasy:

trasa Lubin – Chocianów o długości ok. 28 km i zakładanym czasie trwania ok. 7 godzin (przewidywany czas zakończenia ok. godz. 4:00),

trasa Lubin – Chocianów –  Bolesławiec o długości ok. 62 km i zakładanym czasie trwania ok. 15 godzin (przewidywany czas zakończenia ok. godz. 12:00).

 

Można będzie, wzorem lat ubiegłych, skorzystać za niewielką odpłatnością z transportu autobusem z miejsc docelowych wędrówek do Lubina podstawionym przez organizatorów. Będzie też możliwość odpłatnego nabycia pamiątkowego medalu okolicznościowego.

Dla uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tegorocznej Nocnej Drogi Krzyżowej oraz dokonania zapisów zapraszamy na utworzoną specjalnie stronę: www.4ndk.mezczyzniwlubinie.pl
Zachęcamy też do poinformowania znajomych o rozpoczęciu zapisów do 4 NDK.

 

Z Panem Bogiem.

Organizatorzy: Grupa Mężczyzn św. Józefa w Lubinie.

ODWAŻNI – film

Zapraszamy, zwłaszcza mężczyzn do obejrzenia filmu… ODWAŻNI . Zachęcamy też do oglądania rodzinnego. Wstęp wolny. Szczegóły na plakacie.

 

Dla męskiej części widowni, jeśli tylko będzie takie zapotrzebowanie, nie wykluczamy zorganizowania cyklu czterech spotkań pozwalających na dzielenie się swoimi spostrzeżeniami, odczuciami, refleksjami wynikającymi z obejrzanych treści.

 

Informacje o filmie „Odważni”

 

Różaniec do granic

OGÓLNOPOLSKIE WYDARZENIE „RÓŻANIEC DO GRANIC”
7 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

I. Idea Wydarzenia

1. Głównym celem Wydarzenia jest „otoczenie” Polski modlitwą różańcową.
2. Wydarzenie będzie mieć miejsce dnia 7 października 2017 r. w święto Matki Bożej Różańcowej na zakończenie obchodów 100. rocznicy Objawień Fatimskich.
3. Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową.
4. Regulamin Wydarzenia znajduje się na stronie www.rozaniecdogranic.pl (zgłoszenie udziału oznacza akceptację regulaminu). Nie wymaga się dokonywania dodatkowo zapisu przez formularz na tej stronie jak to zaznaczono w pkt 3 Regulaminu.
5. W Wydarzeniu może uczestniczyć każdy kto:
a) akceptuje jego ściśle religijny charakter,
b) jest pełnoletni, w przeciwnym razie będzie pozostawać pod opieką osoby dorosłej.

 

II. Informacje Organizatora z Lubina

1. Organizatorem wyjazdu jest grupa Mężczyzn św. Józefa z Lubina.
2. Organizator zaleca udział w Wydarzeniu tylko tym osobom, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w wędrówce w góry. Biorąc w niej udział każdy robi to na własną odpowiedzialność.
3. Każdy uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie ekwipunek potrzebny do pokonania trasy wędrówki (odpowiednie ubranie – stosowne do pory roku, wygodne obuwie, suchy prowiant, ciepłe napoje, latarkę, podstawowe opatrunki)
4. W organizowanym wyjeździe mogą uczestniczyć tylko osoby zgłoszone u Organizatora.
5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu tylko pod opieką rodzica/ prawnego opiekuna (bez oświadczenia) lub innej osoby dorosłej wskazanej w pisemnym oświadczeniu (druk do pobrania) złożonym przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka/podopiecznego. Wówczas stosowne oświadczenia należy złożyć na ręce Organizatora, bezpośrednio przed wejściem do autobusu.
6. Rodzice i opiekunowie prawni biorący udział w Wydarzeniu sprawują obowiązek nadzoru nad swoimi podopiecznymi, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

 

III. Program

1. Zbiórka o godz. 7.00 przed kościołem pw. św. Jana Bosko w Lubinie.
2. Wyjazd autobusami o godz. 7.15 z Lubina. Przyjazd do kaplicy św. Anny w Sosnówce.
3. Modlitwa i konferencja wprowadzająca, a po niej Msza św.
4. Po Mszy św. przejazd i przejście w góry do miejsca modlitwy – ok. 1,5 h marszu pod górę.
5. W miejscu modlitwy: Różaniec i uwielbienie Boga.
6. Zejście na parking do autobusów. Powrót do Lubina ok. godz. 19.30.

 

IV. Zgłoszenia

Informujemy, że zaprzestaliśmy już przyjmowania zgłoszeń ze względu na istniejące ograniczenia w zakresie organizacji transportu. Serdecznie dziekujemy za tak liczne zainteresowanie oraz bardzo przepraszamy tych wszystkich, którzy zamierzali jeszcze się do nas zgłosić.