V Nocna Droga Krzyżowa / Informacje po zapisach

Szczęść Boże,

Zapisy na 5 NDK już zakończone! Gratulujemy wszystkim, którzy podjęli to trudne wyzwanie! Ufamy, że Bóg wyjdzie nam na spotkanie podczas tej nocnej wędrówki i będzie przemawiał do naszych serc.

Do udziału w tegorocznej Nocnej Drodze Krzyżowej zgłosiło się łącznie 163 osoby. Bogu dziękujemy za każdego Uczestnika. Chwała Panu, że zechciał nas tak licznie zgromadzić!

Osoby, które z różnych względów nie mogą wziąć fizycznie udziału w 3 NDK zachęcamy do udziału przez czuwanie modlitewne i rozważanie męki i śmierci krzyżowej naszego Pana w łączności duchowej (na stronie NDK udostępniliśmy treść tegorocznych rozważań).

Poniżej podajemy najistotniejsze informacje:

  1. Zbiórka Uczestników 5 NDK korzystających z przewozu autobusem będzie miała miejsce przy kościele św. J. Bosko w Lubinie, oczywiście w dniu 05.04.2019 r. o godz. 19:00. Prosimy o przybycie na zbiórkę do tej godziny, gdyż na godz. 19:15 zaplanowano odjazd autobusów.
  2. W autobusie osoby korzystające z przejazdu będą mogły przy wsiadaniu uiścić opłatę i pobrać teksty rozważań NDK.
  3. Wszystkim, a zwłaszcza niekorzystającym z dojazdu zorganizowanego przypominamy, że Msza św. w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie rozpocznie się o godz. 20:00. Po jej zakończeniu ok. godz. 21:00 planuje się rozpocząć wyprowadzanie Grup na trasę 5 NDK.
  4. W konsekwencji tego, że zdecydowana większość Uczestników wybrała wariant poruszania się w zwartej Grupie, ostatecznie utworzono cztery Grupy zwarte o nr 1÷4 oraz jedną Grupę o nr S1 z Uczestników, którzy wybrali opcję samodzielnego przemierzania trasy. Liczebność każdej z Grup zwartych to ok. 30 osób, natomiast Grupy S1 nieco większa, bo ok. 40 osób.
  5. Grupy wyprowadzone będą na trasę osobno w krótkich odstępach czasowych. Jako pierwsza Grupa S1 zostanie wyprowadzona przez Przewodnika na ‘rogatki” Ścinawy i dalej podążać już będzie w rozproszeniu. Później wyprowadzone zostaną Grupy zwarte, kolejno 1÷4 i będą szły osobno prowadzone przez Przewodników.
  6. Każdy Uczestnik opuszcza kościół po mszy św. dopiero po wezwaniu do wyjścia przydzielonej mu Grupy. Na zewnątrz kościoła: każdy Uczestnik pobiera po jednym zniczu, ponadto osoby, które nie korzystały z autobusów – będą mogły zaopatrzyć się w teksty rozważań i uiścić opłatę organizacyjną u Przewodnika swojej Grupy. Zachęcamy jednak, aby wydrukować wcześniej samodzielnie rozważania lub ściągnąć na telefon (dostępne poniżej).
  7. W rozważaniach zamieszczono krótki instruktaż dotyczący sugerowanego sposobu odprawiania Drogi Krzyżowej. Prosimy o zapoznanie się z nim.
  8. Przypominamy, że na trasie obowiązuje Reguła Absolutnego Milczenia. Sygnał do rozpoczęcia milczenia da Przewodnik Grupy. Potraktujmy milczenie jako ćwiczenie duchowe mające nas wprowadzić w obecność Bożą.
  9. Ostatecznie zdecydowano, że zostaną oznaczone miejsca kolejnych stacji na trasie – ale przypominamy jest to tylko informacja pomocnicza i orientacyjna. W Grupie S1 tak jak podawaliśmy każdy sam decyduje o przejściu do rozważań kolejnej stacji, a w Grupach zwartych decyduje o tym Przewodnik. Zakończenie trasy pod krzyżem misyjnym przy kościele św. J. Bosko. Kończymy indywidualnie, bądź w swojej Grupie.
  10. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem i Informatorem – dostępnymi poniżej. Przestrzeganie poznanych tam zasad pomoże w sprawnym przebiegu samego wydarzenia i duchowym przeżyciu go.    

.

Link do oświadczenia dla niepełnoletnich:
https://drive.google.com/file/d/1077tISdCILPXp3Z9aJvA2waRSt3Mmrj5/view?usp=sharing

.

Link do regulaminu:
https://drive.google.com/file/d/1iQuTWbOvEf6AMa4Irs_YTwEaFqO3comt/view?usp=sharing

.

Link do informatora:
https://drive.google.com/file/d/11Iz7nKFUNd02CsIcL8St9mNS63eVW2fZ/view?usp=sharing

.

Link do klauzuli informacyjnej:
https://drive.google.com/file/d/1vNPidR5mFUxDmkYh6SO52afQrncLT_Tl/view?usp=sharing

.

Link do mapy:
https://drive.google.com/file/d/1c0DVgEXn5lUz099zg_qmQ317w0cncHBT/view?usp=sharing

.

Rozważania do nocnej drogi krzyżowej (doc):

https://drive.google.com/file/d/1DF1DyQiJkpHPM4obOZrBCNSglFuyqRBS/view?usp=sharing

V NDK – Regulamin

REGULAMIN uczestnictwa w 5 Nocnej Drodze Krzyżowej [dalej: NDK] na trasie: Ścinawa – Lubin organizowanej z 05 na 06 kwietnia 2019 r. Organizatorem NDK jest Grupa Mężczyzn św. Józefa działająca przy kościele p.w. św. Jana Bosko w Lubinie. Członków tej Grupy będzie można rozpoznać po kamizelkach z logo MŚJ.Uczestnictwo w NDK ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej.… Czytaj dalej V NDK – Regulamin

V NDK – Informator

Informator porządkowo – organizacyjny 5 NDK Msza św. w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie rozpocznie się o godz. 20:00. Po jej zakończeniu ok. godz. 21:00 planuje się rozpoczęcie wymarszu na trasę 5 NDK. Opuszczenie kościoła we wcześniej przez Organizatora przydzielonych e-mailowo Grupach następować będzie kolejno w odstępach czasowych ok. 5 min. (… Czytaj dalej V NDK – Informator

MĘŻCZYZNA SILNY DUCHEM

16

MĘŻCZYZNA SILNY DUCHEM
Lubin, 16 marca 2019 r., godz. 9:30

Któż jak Bóg!

Czy jesteś mężczyzną, który na codzień stara się odpowiadać na Boże powołanie do bycia dobrym: mężem, ojcem, synem…?
Być może, gdzieś się w tym pogubiłeś… lub brakuje już sił?
Niezależnie od tego jak brzmi odpowiedź – przyjdź!
Wierzymy, że będzie to szczególny czas łaski od Pana, w którym On sam będzie odnawiał, umacniał, uzdrawiał i uświęcał nasze męskie serca!
Chcemy wspólnie stawić się przed naszym Bogiem – uwielbiać Go i adorować, wsłuchiwać się w Jego słowo i wołać do Niego o potrzebne łaski dla nas i naszych bliskich.

Zapraszamy.
Szczegóły wydarzenia na plakacie powyżej.

UWIELBIENIE I EWANGELIZACJA
Lubin, 17 czerwca 2018 r., godz. 18.00

 

W niedzielę 17 czerwca o godz. 18.00 w altanie koło Centrum Kultury „Muza”
(przy murach miasta) odbędzie się kolejne już „Uwielbienie Jezusa na murach
miasta Lubina” połączone z ewangelizacją uliczną.
Poprzez dobrą muzykę i modlitwę chcemy oddać chwałę naszemu
Bogu oraz głośno i radośnie ogłaszać, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!
Chcemy zbudować twierdzę wypełnioną chwałą Bożą,
by Pan chronił nasze miasto od wszelkiego zła!
Pragniemy wielbić Pana i ogłaszać jego zwycięstwo we wszystkich
rumowiskach, wyłomach, by Pan odnowił to,
co w naszym mieście niszczy grzech i zło!
Podczas ulicznej ewangelizacji pragniemy głosić Dobrą Nowinę o Jezusie, aby każdy mieszkaniec Lubina poznał Jezusa Chrystusa i doświadczył Jego miłości. Będziemy się modlić za nasze miasto, za każdego spotkanego człowieka, by moc Ducha Świętego przemieniła jego życie.
Przyjdźmy i zbudujmy wspólnotę, która da świadectwo żywej wiary! Będzie to dla nas wielka radość, że możemy wspólnie się radować i chwalić Pana w przestrzeni publicznej naszego miasta!

 

Spotkanie dla mężczyzn z Donaldem Turbittem
21 czerwca 2018 r. – kościół św. Jana Bosko w Lubinie

 

Grupa Mężczyzn św. Józefa działająca przy parafii św. Jana Bosko w Lubinie zaprasza mężczyzn na spotkanie z Donaldem Turbittem, emerytowanym strażakiem, amerykańskim biznesmenem z Nowego Jorku, ewangelizatorem podróżującym po całym świecie. Celem spotkania, zatytułowanego
„Powołany do ojcostwa”, jest zachęta do budowania męskiej tożsamości ukierunkowanej na świadome przeżywanie ojcostwa.

Od dojrzale realizowanego przez mężczyzn powołania do ojcostwa zależy w dużej mierze kształt małżeństwa, rodziny, społeczeństwa. Potrzebujemy świadomych swej misji ojców, którzy podejmą się przygotowywania się swoich synów i innych młodych mężczyzn do odpowiedzialnych zadań czekających ich w życiu, które nie dotyczą jedynie ich życia prywatnego, ale mają bardzo jasne przełożenie na życie w Kościele i w naszej Ojczyźnie.

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca (czwartek) po mszy św. wieczornej (godz. 18.00) ok. godz. 18.45 w sali teatralnej pod kościołem św. Jana Bosko w Lubinie (ul. Jana Pawła II 58).

Donald Turbitt jest zaangażowanym katolikiem, członkiem Katolickiej Koordynacji Odnowy Charyzmatycznej w USA, a także liderem Mężczyzn św. Józefa – amerykańskiego ruchu zrzeszającego mężczyzn-katolików oraz przedstawicielem Promise Keepers (Opiekunowie Obietnicy). Przez 20 lat był koordynatorem wspólnoty przymierza „God’s Love”. Prowadził misje i konferencje w całej Nowej Anglii, Europie Wschodniej (Polska i Ukraina), Afryce, ostatnio także w Wietnamie i na Syberii. Swoją posługę kieruje przede wszystkim do mężczyzn.

IV Nocna Droga Krzyżowa

IV Nocna Droga Krzyżowa już za nami!

Informujemy, że z woli Bożej wzięło w niej udział blisko 150 osób.

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom determinacji i wytrwałości w pokonywaniu tegorocznej trasy NDK.

 

Ufamy, że był to czas łaski spędzony w bliskości z naszym Panem Jezusem Chrystusem, dlatego otwieramy
przestrzeń dla złożenia świadectw, aby w nich powtórnie został
uwielbiony nasz Bóg.

 

Zachęcamy też do składania swoich opinii, uwag, sugestii i propozycji dotyczących aspektów organizacyjnych przez zakładkę „Kontakt”. Zostaną one przez nas jako organizatorów przeanalizowane i wykorzystane przy organizacji kolejnej NDK.