V Nocna Droga Krzyżowa / Informacje po zapisach

Szczęść Boże,

Zapisy na 5 NDK już zakończone! Gratulujemy wszystkim, którzy podjęli to trudne wyzwanie! Ufamy, że Bóg wyjdzie nam na spotkanie podczas tej nocnej wędrówki i będzie przemawiał do naszych serc.

Do udziału w tegorocznej Nocnej Drodze Krzyżowej zgłosiło się łącznie 163 osoby. Bogu dziękujemy za każdego Uczestnika. Chwała Panu, że zechciał nas tak licznie zgromadzić!

Osoby, które z różnych względów nie mogą wziąć fizycznie udziału w 3 NDK zachęcamy do udziału przez czuwanie modlitewne i rozważanie męki i śmierci krzyżowej naszego Pana w łączności duchowej (na stronie NDK udostępniliśmy treść tegorocznych rozważań).

Poniżej podajemy najistotniejsze informacje:

  1. Zbiórka Uczestników 5 NDK korzystających z przewozu autobusem będzie miała miejsce przy kościele św. J. Bosko w Lubinie, oczywiście w dniu 05.04.2019 r. o godz. 19:00. Prosimy o przybycie na zbiórkę do tej godziny, gdyż na godz. 19:15 zaplanowano odjazd autobusów.
  2. W autobusie osoby korzystające z przejazdu będą mogły przy wsiadaniu uiścić opłatę i pobrać teksty rozważań NDK.
  3. Wszystkim, a zwłaszcza niekorzystającym z dojazdu zorganizowanego przypominamy, że Msza św. w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie rozpocznie się o godz. 20:00. Po jej zakończeniu ok. godz. 21:00 planuje się rozpocząć wyprowadzanie Grup na trasę 5 NDK.
  4. W konsekwencji tego, że zdecydowana większość Uczestników wybrała wariant poruszania się w zwartej Grupie, ostatecznie utworzono cztery Grupy zwarte o nr 1÷4 oraz jedną Grupę o nr S1 z Uczestników, którzy wybrali opcję samodzielnego przemierzania trasy. Liczebność każdej z Grup zwartych to ok. 30 osób, natomiast Grupy S1 nieco większa, bo ok. 40 osób.
  5. Grupy wyprowadzone będą na trasę osobno w krótkich odstępach czasowych. Jako pierwsza Grupa S1 zostanie wyprowadzona przez Przewodnika na ‘rogatki” Ścinawy i dalej podążać już będzie w rozproszeniu. Później wyprowadzone zostaną Grupy zwarte, kolejno 1÷4 i będą szły osobno prowadzone przez Przewodników.
  6. Każdy Uczestnik opuszcza kościół po mszy św. dopiero po wezwaniu do wyjścia przydzielonej mu Grupy. Na zewnątrz kościoła: każdy Uczestnik pobiera po jednym zniczu, ponadto osoby, które nie korzystały z autobusów – będą mogły zaopatrzyć się w teksty rozważań i uiścić opłatę organizacyjną u Przewodnika swojej Grupy. Zachęcamy jednak, aby wydrukować wcześniej samodzielnie rozważania lub ściągnąć na telefon (dostępne poniżej).
  7. W rozważaniach zamieszczono krótki instruktaż dotyczący sugerowanego sposobu odprawiania Drogi Krzyżowej. Prosimy o zapoznanie się z nim.
  8. Przypominamy, że na trasie obowiązuje Reguła Absolutnego Milczenia. Sygnał do rozpoczęcia milczenia da Przewodnik Grupy. Potraktujmy milczenie jako ćwiczenie duchowe mające nas wprowadzić w obecność Bożą.
  9. Ostatecznie zdecydowano, że zostaną oznaczone miejsca kolejnych stacji na trasie – ale przypominamy jest to tylko informacja pomocnicza i orientacyjna. W Grupie S1 tak jak podawaliśmy każdy sam decyduje o przejściu do rozważań kolejnej stacji, a w Grupach zwartych decyduje o tym Przewodnik. Zakończenie trasy pod krzyżem misyjnym przy kościele św. J. Bosko. Kończymy indywidualnie, bądź w swojej Grupie.
  10. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem i Informatorem – dostępnymi poniżej. Przestrzeganie poznanych tam zasad pomoże w sprawnym przebiegu samego wydarzenia i duchowym przeżyciu go.    

.

Link do oświadczenia dla niepełnoletnich:
https://drive.google.com/file/d/1077tISdCILPXp3Z9aJvA2waRSt3Mmrj5/view?usp=sharing

.

Link do regulaminu:
https://drive.google.com/file/d/1iQuTWbOvEf6AMa4Irs_YTwEaFqO3comt/view?usp=sharing

.

Link do informatora:
https://drive.google.com/file/d/11Iz7nKFUNd02CsIcL8St9mNS63eVW2fZ/view?usp=sharing

.

Link do klauzuli informacyjnej:
https://drive.google.com/file/d/1vNPidR5mFUxDmkYh6SO52afQrncLT_Tl/view?usp=sharing

.

Link do mapy:
https://drive.google.com/file/d/1c0DVgEXn5lUz099zg_qmQ317w0cncHBT/view?usp=sharing

.

Rozważania do nocnej drogi krzyżowej (doc):

https://drive.google.com/file/d/1DF1DyQiJkpHPM4obOZrBCNSglFuyqRBS/view?usp=sharing

V NDK – Regulamin

REGULAMIN uczestnictwa w 5 Nocnej Drodze Krzyżowej [dalej: NDK] na trasie: Ścinawa – Lubin organizowanej z 05 na 06 kwietnia 2019 r. Organizatorem NDK jest Grupa Mężczyzn św. Józefa działająca przy kościele p.w. św. Jana Bosko w Lubinie. Członków tej Grupy będzie można rozpoznać po kamizelkach z logo MŚJ.Uczestnictwo w NDK ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej.… Czytaj dalej V NDK – Regulamin

V NDK – Informator

Informator porządkowo – organizacyjny 5 NDK Msza św. w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie rozpocznie się o godz. 20:00. Po jej zakończeniu ok. godz. 21:00 planuje się rozpoczęcie wymarszu na trasę 5 NDK. Opuszczenie kościoła we wcześniej przez Organizatora przydzielonych e-mailowo Grupach następować będzie kolejno w odstępach czasowych ok. 5 min. (… Czytaj dalej V NDK – Informator

MĘŻCZYZNA SILNY DUCHEM

16

MĘŻCZYZNA SILNY DUCHEM
Lubin, 16 marca 2019 r., godz. 9:30

Któż jak Bóg!

Czy jesteś mężczyzną, który na codzień stara się odpowiadać na Boże powołanie do bycia dobrym: mężem, ojcem, synem…?
Być może, gdzieś się w tym pogubiłeś… lub brakuje już sił?
Niezależnie od tego jak brzmi odpowiedź – przyjdź!
Wierzymy, że będzie to szczególny czas łaski od Pana, w którym On sam będzie odnawiał, umacniał, uzdrawiał i uświęcał nasze męskie serca!
Chcemy wspólnie stawić się przed naszym Bogiem – uwielbiać Go i adorować, wsłuchiwać się w Jego słowo i wołać do Niego o potrzebne łaski dla nas i naszych bliskich.

Zapraszamy.
Szczegóły wydarzenia na plakacie powyżej.